ba

โครงการทัศนะศึกษาฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชัยพัฒนา

alt

โครงการทัศนะศึกษาฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชัยพัฒนา
จังหวัดนครปฐม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป

alt alt

alt alt

altalt

alt

You are here: Home ข่าว/ประกาศ ข่าวผลงานคณะ/กิจกรรมคณะ กิจกรรมคณะ โครงการทัศนะศึกษาฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชัยพัฒนา