ba

ทำบุญปีใหม่ 2560

alt

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ทางคณะบริหารได้เข้าร่วมกิจกรรม งานทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาร่วมงานพร้อมเพรียงกัน

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

You are here: Home ข่าว/ประกาศ ข่าวผลงานคณะ/กิจกรรมคณะ กิจกรรมคณะ ทำบุญปีใหม่ 2560