ba

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคนอนประจำปี 2559

 

มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

You are here: Home ข่าว/ประกาศ ข่าวผลงานคณะ/กิจกรรมคณะ กิจกรรมคณะ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคนอนประจำปี 2559