ba

โครงการบริการวิชาการ ภาคการจัดการทั่วไป 2559

 

โครงการบริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไปได้ออกบริการการวิชาการ
เมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ให้กับคณะอาจารย์ ณ. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
เรื่อง ห้องเรียนกลับด้าน

alt alt

alt alt