ba

นางสาวปริยกร ไพรบึง

alt

อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์ นำนางสาวปริยกร ไพรบึง จบบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ1 และได้ทุนไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อรับมอบปริญญาบัตร เนื่องจากไม่สามารถมาร่วมงานรับปริญญาที่ผ่านมา

alt

alt