ba

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ

1 นายไพโรจน์ สุขจั่น นายกสมาคมการ ขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554-2555

alt


2 นายเชวง แซ่จาว กรรมการสภาอุตสาหกรรม และกรรมการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

alt


3 คุณณัชชา เกิดศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

alt


4 ฉัฐฑริกา อุบลศรี นางสาวไทยคนที่ ๓๑ ของประเทศไทย

alt


5 ภคมน เจริญวโรดม ดาราละครช่อง 7 สี

alt


6 คุณพรนิมิตร ศิริทศพร


7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์ ศรีเสวก

alt alt

You are here: Home ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ